Veelgestelde vragen over

Loopbaanbegeleiding

 • Hoe vaak kan ik loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques?

  U heeft elke 6 jaar recht op een loopbaanbegeleidingstraject van 8 uur. U kunt dit traject in 1 of 2 keer opnemen. Kiest u voor het traject van 4 uur, dan kunt u binnen de 6 jaar nog een ander traject van 4 uur volgen. Kiest u voor het traject van 8 uur, dan kunt u pas een nieuw traject aanvragen na 6 jaar.

 • Hoeveel loopbaancheques kan ik bestellen en hoeveel kosten ze?

  U kunt per keer 4 uur loopbaanbegeleiding per loopbaancheque bestellen. Elke loopbaancheque bevat dus 4 uur begeleiding. Wanneer u deze heeft volbracht en nogmaals een loopbaancheque aanvraagt, ontvangt u wederom 4 uur loopbaanbegeleiding. Per loopbaancheque aanvraag, betaalt u 40 euro. De reële waarde van één loopbaancheque is 550 euro (excl. BTW). Vanuit de Vlaamse overheid ontvangt u dus per loopbaancheque 510 euro.

 • Hoe kan ik een loopbaancheques bestellen?

  Er zijn twee manieren om aan een loopbaancheque te komen, namelijk:

  1. Via de VDAB: online via mijn loopbaan. Kies in het rechtermenu voor de link “Aanvraag loopbaancheques”.
  2. Via het gratis telefoonnummer: 0800 30 700 (elke werkdag van 08:00 tot 19:00 uur).

 • Wanneer kan ik het beste een loopbaancheques aanvragen?

  Het beste moment om een loopbaancheque te bestellen is tot na u eerste vrijblijvende informatie gesprek in een erkend loopbaancentrum. Bij het aanvragen van een loopbaancheque, is deze drie maanden geldig vanaf die datum. Deze geldigheidsdatum staat aangegeven op de cheques. Het is dus van belang dat u voor deze datum met uw loopbaanbegeleiding begint.

  Mocht u het toch op voorhand willen bestellen? Dat kan ook. Hou in dat geval extra rekening met de geldigheidsdatum van de loopbaancheque.

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn loopbaancheques besteld heb?

  Uiteraard wordt gecontroleerd of u recht heeft op een loopbaancheque. Dit wordt gedaan door de VDAB en bij akkoord ontvangt u van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via de mail of post. Heeft u het bedrag voldaan? Dan ontvangt u een dag later hier een digitale loopbaancheque via de mail. Heeft u deze na twee weken niet binnen gekregen? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met de VDAB. Dat kan via de mail: lb.cheque@vdab.be of via telefoonnummer: 02 506 12 05.

  U levert de loopbaancheque vervolgens in bij een erkend loopbaancentrum, het liefst via de mail maar afdrukken en meenemen is ook mogelijk.

  Heeft de VDAB besloten dat u geen recht heeft op een loopbaancheque? Dan ontvangt u een mail of brief met de reden waarom niet. Mocht u het hier niet mee eens zijn of wilt u extra informatie ontvangen? Dan adviseren wij om binnen twee weken contact op te nemen via de telefoon: 02 506 12 05 of een mail te sturen naar lb.cheque@vdab.be

 • Welk loopbaanbegeleidingscentrum kan ik het beste kiezen?

  Wij adviseren u om voor een loopbaancentrum te kiezen met de meeste ervaring in loopbaanbegeleiding en waar u het beste gevoel bij krijgt. Een loopbaancentrum heeft de expertise , tools en technieken om u optimaal te begeleiden in uw carrière toekomst. Aangezien een loopbaancheque eens per zes jaar te gebruiken is, adviseren wij deze mogelijkheid verstandig in te zetten. U kunt eventueel ook voor kleine groepsbehandeling vragen of juist voor individuele begeleiding. Het is maar net waar u het fijnst vindt om in open te stellen.

 • Wanneer kunnen loopbaancheques worden terugbetaald?

  Het komt weleens voor dat een loopbaancheque wordt terug betaald. Wanneer gebeurt dit?:

  1. Wanneer een verkeerd bedrag is over gemaakt
  2. Wanneer een betalingsmededeling niet juist is vermeld bij overschrijven
  3. Wanneer u niet de loopbaancheque heeft gebruikt voor de geldigheidsdatum (drie maanden na ontvangst)

  U ontvangt de betaling dan automatisch terug. U hoeft niet direct zorgen te maken, het betekend namelijk niet dat u recht op een loopbaancheque ook direct vervalt. U kunt altijd een nieuwe loopbaancheque aanvragen die dan wederom drie maanden geldig is.

 • Wat als ik geen recht heb op loopbaanbegeleiding via loopbaancheques?

  Mocht u nou niet in aanmerking komen voor loopbaanbegeleiding via een loopbaancheque, dan is dit zeker jammer. Wij adviseren dan vooralnog contact op te nemen met een erkend loopbaanbegeleiding centrum. Er zijn namelijk ook betaalbare oplossingen die u toch verder kunnen helpen in uw loopbaan.

 • Kan ik ook een extra tegemoetkoming aanvragen?

  Bij loopbaancheques kan je geen extra tegemoetkoming aanvragen. Wanneer u een opleiding volgt in loopbaanbegeleiding, dan is het eventueel mogelijk dat je hiervoor opleidingscheques kan aanvragen. Wij adviseren om hier contact over te nemen met de VDAB.

 • Als ik deeltijds werk, heb ik dan ook recht op een loopbaancheque?

  Het maakt niet uit of u voltijds of deeltijds werkt, wanneer u een loopbaancheque aanvraagt.

 • Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzegtermijn zit?

  Zolang u in een opzegtermijn zit, kunt u een loopbaancheque aanvragen. Let op: Zodra u werkzoekende bent, heeft u geen recht meer op een loopbaancheque.

 • Kan ik vroegtijdig stoppen met mijn loopbaanbegeleiding?

  Het is mogelijk om eerder te stoppen met uw loopbaanbegeleiding. Het gevolg daarvan is dat u dan de resterende uren binnen deze loopbaancheque kwijt bent. Deze neemt u dus niet mee naar een ander loopbaancentrum of aan een tweede loopbaancheque periode plakken. Uiteraard adviseren wij u de volledige loopbaanbegeleiding te volgen om uzelf zo verder te helpen binnen uw carrière.

 • Zijn er uitzonderingen op de algemene voorwaarden tot het aanvragen van loopbaancheques?

  Er zijn altijd uitzonderingen

  • Voor leerkrachten: indien zij een loopbaancheque aanvragen tijdens de periode van uitgestelde vergoeding (juli en augustus). Leerkrachten die gewerkt hebben van 1/9 van het voorgaande jaar tot en met 30/6 van het lopende jaar, hebben recht op een loopbaancheque omdat zij recht hebben op een uitgestelde vergoeding. (zie ook punt 7)
  • Personen die een verbrekingsvergoeding gedurende de periode die deze verbrekingsvergoeding dekt.
  • Personen met een SINE statuut, art 60
  • Personen met een IBO overeenkomst
  • Personen die werken met dienstencheques zonder bijkomend inkomensgarantieuitkering
  • Invoegwerknemers
  • Weppluscontract
  • Personen in het kader van een stage tijdens een Syntra opleiding Bedrijfsbheer (in tegenstelling tot cursisten die in het kader van een VDAB-opleiding stage lopen.)
  • Werklozen die van hun bijberoep hun hoofdberoep gemaak hebben. Door het werkloos worden (kan niet ingeschreven worden als niet werkende werkzoekend, wordt zijn bijberoep hoofdberoep en heeft hij recht op een cheque. RSVZ maakt geen onderscheid tussen hoofd en bijberoep als zelfstandige. Betrokkene blijft professioneel actief.
  • Categorieën 93 (vrij ingeschreven deeldtijds werkende zonder uitkering RVA) en 80 ( werkende met uitkering van RVA) en daarnaast zelfstandige in bijberoep met aanvullende uitkering
  • Deeltijds werkenden zonder inschrijving bij VDAB
  • Personen in zwangerschapsverlof
  • Personen tijdens (langdurige) ziekte uitgezonderd ziekte tijdens interim
  • Personen in ouderschapsverlof
  • Personen in tijdskrediet
  • Personen die werken en wonen in Vlaanderen maar een arbeidsovereenkomst hebben niet naar Belgisch recht. (bvb Nederlander woont in Vlaanderen, werkt in Vlaanderen en heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht) Het is mogelijk dat VDAB hier geen gegevens over krijgt, waardoor een burger onterecht een weigering krijgt.
  • Meewerkende echtgeno(o)t(te) van een zelfstandige (valt onder art 6 van KB over activiteit zelfstandige)
  • Tijdelijke werklozen wegens economische oorzaak: bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever niet gestopt dus komen ze in aanmerking voor de loopbaancheque.
  • Werknemer met overbruggingsvergoeding
  • Onthaalouder: ofwel aangesloten bij kind en gezin, dan is hij/zij werknemer. Of hij of zij is zelfstandige
 • Kan ik de loopbaancheques fiscaal aftrekken?

  Het is niet mogelijk om een loopbaancheque af te trekken van de belasting.